Cookie Policy (Updated on 2021-12-09)This Cookie Policy describes the different types of cookies that may be used in connection with the website owned or controlled by GamingAnalytics.info. This Policy also describes how you can manage cookies. It’s important that you check back often for updates to the Policy as we may change it from time to time to reflect changes to our use of cookies. Please check the date at the top of this page to see when this Policy was last revised. Any changes to this Policy will become effective when we make the revised Policy available on our website.Cookies

Cookies are small files that store information on your computer, TV, mobile phone, or other device. They enable the entity that put the cookie on your device to recognise you across different websites, services, devices, and/or browsing sessions. Cookies serve many useful purposes. For example:

 • Cookies can remember your sign-in credentials so you don’t have to enter those credentials each time you log on to a service.

 • Cookies help us and third parties understand which parts of our Services are the most popular because they help us to see which pages and features visitors are accessing and how much time they are spending on the pages. By studying this kind of information, we are better able to adapt the services on our website and provide you with a better experience.

 • Cookies help us and third parties understand which ads you have seen so that we can tailor a more relevant communication and service to you.

 • Cookies help us and third parties provide you with relevant content and advertising by collecting information about your use of our Services and other websites and apps.Types of cookies

We can use the following types of cookies on our website:

 • Essential Cookies: enable you to receive the services you request via our website. Without these cookies, services that you have asked for cannot be provided. For example, essential cookies enable us to log you in.

 • Functional Cookies (currently not used): allow us to deliver a better user experience. For example, this type of cookie ensures that the information displayed on your next visit to our website will match up with your user preferences.

 • Advertising Cookies: enables us and our carefully selected partners to personalise our website, deliver advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications, in a way which is relevant to you and which matches your interests by, for example, using information about products you have browsed or ordered on our website. For example, and without limitation, we use Google remarketing tags to allow our retail partners to advertise products which you have browsed on our website. For further information about how Google remarketing tags work, please click here.


We will use these types of cookies for a period of 13 months.

Polityka ciasteczek (cookies) (Aktualizacja 2021-12-09)This Cookie Policy describes the different types of cookies that may be used in connection with the website owned or controlled by GamingAnalytics.info. This Policy also describes how you can manage cookies. It’s important that you check back often for updates to the Policy as we may change it from time to time to reflect changes to our use of cookies. Please check the date at the top of this page to see when this Policy was last revised. Any changes to this Policy will become effective when we make the revised Policy available on our website.Pili cookie / ciasteczka

Pliki cookie to małe pliki, które przechowują informacje na Twoim komputerze, telewizorze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Umożliwiają one podmiotowi, który umieścił plik cookie na Twoim urządzeniu, rozpoznanie Cię na różnych stronach internetowych, usługach, urządzeniach i/lub sesjach przeglądania. Pliki cookie służą wielu użytecznym celom. Na przykład:

 • Pliki cookie mogą zapamiętać Twoje dane logowania, dzięki czemu nie musisz wprowadzać tych danych za każdym razem, gdy logujesz się do usługi.

 • Pliki cookie pomagają nam i stronom trzecim zrozumieć, które części naszych Usług są najbardziej popularne, ponieważ pomagają nam zobaczyć, do których stron i funkcji uzyskują dostęp odwiedzający oraz ile czasu spędzają na stronach. Studiując tego rodzaju informacje, jesteśmy w stanie lepiej dostosować usługi na naszej stronie internetowej i zapewnić lepsze wrażenia.

 • Pliki cookie pomagają nam i stronom trzecim zrozumieć, które reklamy widziałeś, dzięki czemu możemy dostosować do Ciebie bardziej odpowiednią komunikację i usługi.

 • Pliki cookie pomagają nam i stronom trzecim dostarczać odpowiednie treści i reklamy, zbierając informacje o korzystaniu z naszych Usług oraz innych witryn internetowych i aplikacji.Rodzaje plików cookie

Na naszej stronie internetowej możemy używać następujących rodzajów plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie: umożliwiają otrzymywanie usług, o które prosisz za pośrednictwem naszej strony internetowej. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone. Na przykład niezbędne pliki cookie umożliwiają nam zalogowanie się.

 • Funkcjonalne pliki cookie (obecnie nieużywane): pozwalają nam zapewnić lepsze wrażenia użytkownika. Na przykład ten rodzaj plików cookie zapewnia, że ​​informacje wyświetlane podczas następnej wizyty na naszej stronie internetowej będą zgodne z preferencjami użytkownika.

 • Reklamowe pliki cookie: umożliwiają nam i naszym starannie dobranym partnerom personalizację naszej strony internetowej, dostarczanie reklam lub kontaktowanie się z Tobą bezpośrednio w przypadku, gdy wyraziłeś odrębną zgodę na taką komunikację, w sposób, który jest dla Ciebie odpowiedni i zgodny z Twoimi zainteresowaniami, na przykład , wykorzystując informacje o produktach, które przeglądałeś lub zamówiłeś na naszej stronie. Na przykład, bez ograniczeń, używamy tagów remarketingowych Google, aby umożliwić naszym partnerom handlowym reklamowanie produktów, które przeglądałeś w naszej witrynie. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tagów remarketingowych Google, kliknij tutaj.


Tego rodzaju plików cookie będziemy używać przez okres 13 miesięcy.