Terms of service

1. We do our best to ensure that the data we release is complete, accurate and useful. However, because we do not create the data, and because the processing required to make the data useful is complex, we cannot be liable for omissions or inaccuracies. Therefore, we release all of our data with the following Disclaimer of Warranty and Limitation of Liability.
THE DATA AND ANY RELATED MATERIALS CONTAINED THEREIN ARE PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND
2. The data provided ARE NOT an investment advise. For polish visitors: "Treści przedstawione na stronie internetowej gaminganalytics.info są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych danych, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejych danych."